Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Dom Dziecka ZSFRM przy ul. Klasyków już w 2024 roku będzie obchodził swoje 100 – lecie istnienia. Prawie stuletnia historia była i jest w dalszym ciągu tworzona przez każde Dziecko, które zostaje powierzone pod opiekę Siostrom oraz Osobom świeckim, którzy mają za cel troskę i rozwój każdego podopiecznego.

Obecnie w Domu Dziecka pracują:

Dyrektor – s. Bożena Kocoń

Księgowa: – s. Jadwiga Chodźko

Wychowawcy:

– s. Renata Gąsiorowska

– Iwona Banasik

– Emilia Panasiuk – Kowalczyk

– Beata Zimecka

Pedagog:

Aneta Ziembicka

Arteterapeuta:

– Anna Świętochowska

Organem prowadzącym jest s. Anna Uberman – przełożona prowincjalna Prowincji Warszawskiej – Niepokalanej z siedzibą przy ul. Hożej 53 w Warszawie.